Mis maestros

Con todos ellos he practicado horas por día durante años

Sifu Lai Hang Liang

Baksiulam, Choilifat, Taijiquan y Hsuay Jiao

Sifu Wang Tsing Discípulo de Cheng Man Ching,Yang si Taijiquan

Chen Wang Tin

Varias generaciones

Chen Chan Xing

Yang Lu Zhang

Yang Chen Fu ...........Quan Yu (estilo Wu)

Cheng Man Ching..............Wu Jiang Quan

Wang Tsing....................Chao Chin Chun

................................Jerry Lee

Claudio Di Renzo

 

Sifu Leo Imamura

Ving Tsung. Discipulo de Moy Yat, alumno de Yip Man

Sifu Wang An Lin

Wenshengquan

Sifu Jerry Lee

Baksiulam, Hung Sing Choilifat, discípulo de Lee Koon Hung, Taijiquan, Hung Gar

y Ba Bu Tong Long discípulo de Chan Pui